Výroční zprávy k nahlédnutí
v Dětském domově, Boskovice, Štefánikova 2b