Výchovně vzdělávací činnost

Přejeme všem spokojené Vánoce!

Dělání, dělání všechny smutky zahání – pečení vánočního cukroví děti baví a ještě si pochutnají.

Budoucí kuchařky zvládají bez problémů i kynuté buchty s povidly.

Mikuláš přišel – letos však schoval uhlí a dobroty na zahradě. Museli jsme hledat! – a zapomněl u nás nějaké čertice.

První letošní sníh přinesl mnoho legrace – doufáme, že nebude poslední.

Před výukou v dětském domově jsme se naučili cvičit ranní rozcvičky na zahradě. Zapojili se všichni a s radostí!

Zásilka papírových skládaček od firmy PaperTime přinesla okamžité nadšení a radost ze společné práce.

Zahrada dá hodně starostí, někdy se nám nechce, ale nakonec máme radost ze společného díla i z pěkné květinové výzdoby.

Velký letní úklid – učíme se všechno co budeme v životě potřebovat

V době, ve které nemáme výuku ve škole, máme každý den „naši školičku“ v dětském domově. Učitelé nás chválí, že úkoly plníme, nezahálíme.

Martina studuje učební obor kuchař – číšník. Úspěšně zvládá dle pokynů paní učitelky z odborného výcviku i přípravu jídel, u kterých si musí samostatně nastudovat technologický postup, suroviny a potom zbývá „jen“ uvařit a popřát dobrou chuť!!!

Dětský den 2020

Letošní rok nám nedovolil pořádat již tradiční Zahradní slavnost první neděli v měsíci červnu s našimi kamarády a všemi, kteří dětem i nám dospělým v Dětském domově v Boskovicích pomáhají. V pondělí 1. června 2020 jsme oslavili Den dětí jak se patří.

V první části odpoledne nám mnoho zajímavých informací předala se svými kolegy paní por. Mgr. Koryťáková.

Jako každoročně se děti těšily na „bubnování“

Celé odpoledne provázela dobrá nálada , soutěže, sportování a legrace.

Děti mají rády čtení

Malé děti poslouchají pohádky, které jim čtou tety před spaním, větší si čtou rády ve volných chvílích. Děti mají svoje knihy a také chodí pravidelně do městské knihovny. Připomínáme si významné spisovatele, děti se seznamují s jejich díly a kreslí ke knihám svoje ilustrace.

Roušky

Děkujeme všem, kteří pro nás nezištně a z čistého přátelství šili roušky. Jsou moc hezké, slušivé a slouží nám stále !

Karneval 2020

Náš tradiční karneval – veselíme se, zpíváme, tančíme, letos bylo karnevalové odpoledne s maskami již přípravou na zahalené obličeje rouškami – ještě jsme to ale netušili!

Začni správně

Projekt „Začni správně“ připravuje dospívající děti na odchod z dětského domova.

Planetárium

1.5.2019 – zábava i poučení v Planetáriu v Brně.

Arboretum Šmelcovna

Děti jsou pravidelně zvány do Arboreta Šmelcovna v Boskovicích.
30.4.2019 připravili zaměstnanci Arboreta pro všechny příjemné odpoledne.

Den Země 2019

Den Země 2019 proběhl podle našeho plánu. Víme, že se k přírodě musíme chovat slušně a napravujeme bezohlednost jiných nejen u příležitosti Dne Země. Po práci se těšíme na opékání špekáčků – dodržujeme všechna pravidla bezpečného chování v přírodě. V Domě přírody Moravského krasu jsme celodenní akci zakončili.

Nejmilejší koncert

Dětský domov Boskovice byl dne 11.dubna 2019 pořádajícím domovem Nejmilejšího koncertu – přehlídky zájmové umělecké činnosti dětí z dětských domovů.

Do soutěže se zapojilo 91 dětí z těchto dětských domovů: DD Bojkovice, DD Boskovice, DD Jemnice, DD Hodonín u Kunštátu, DD Hodonín, DD Hrotovice, DD Kroměříž, DD Mikulov, DD Náměšť nad Oslavou, DD Strážnice, DD Telč, DD Uherské Hradiště, DD Znojmo, DD Brno, Jílová ul.

Děti soutěžily v oborech:
Hudební obor: sólový zpěv, vokální skupiny, sborový zpěv, hudební skupiny, hra na hudební nástroj
Taneční obor: sólový tanec, skupinový tanec, folklorní tanec, muzikálové představení
Literárně dramatický obor: umělecký přednes, malé jevištní formy

Velikonoce 2019

Velikonoce jsou vhodnou příležitostí pro vzpomínání, předávání dovedností a mezigenerační spolupráci. Děti se vždy na naše přátele z Blanska, kteří na časy kdy byli sami dětmi rádi vzpomínají, vždy těší. Společně prožité chvíle přináší všem radost.

Výstava TITANIC

Výstava TITANIC v Brně přinesla mnohé poučení i zábavu. Naše plavba byla bezpečná a šťastná.

Karnevalové hemžení, převleky a tančení jsou naše oblíbené kratochvíle

Letos jsme měli karnevalové setkání třikrát. V dětském domově jsme si všechno vyzkoušeli. V Brně na Baby party jsme se setkali s dětmi z jiných dětských domovů. Do Rájce – Jestřebí jezdíme každoročně na pozvání paní starostky.

Recitační soutěže

Naše děti rády čtou a recitují – a dokonce pořádají recitační soutěže. Zaslouží si pochvalu !!!!!!!!

Nový Jimramov 2020

Prázdnin v Novém Jimramově – každý rok se na moc těšíme na hry, turistiku a mnoho nového a zajímavého.

Kokořínskuo2020

Putovní tábor na Kokořínsku – poznáváme rádi naši krásnou zemi a také poznáváme sami sebe.

Holštejn 2020

V zimním měsíci únoru za zcela jarního počasí jsme podnikli turistický výlet na hrad Holštejn. Naši kamarádi, kteří jsou o mnoho let starší, mají nás rádi, myslí na nás a také nám při turistice v tempu stačí, nám připravili zajímavý program a setkání se speleology. Kromě zajímavých informací nás nejvíc překvapilo sladké pochutnání – výborné vdolečky!

Slovensko 2019

Ve školním roce 2018 – 2019 jsme se snažili dětem přiblížit vhodnou formou historické události spojené se tragickými roky I. světové války , vznikem samostatného Československa až po zcela novou historii po roce 1989. Zakončení celoroční akce spočívalo v krásném týdenním putování na Slovensku v září 2019.

Prázdniny 2019

Prázdninové putování pěšky, po vodě a na kole, spaní pod širákem – na to se každý rok těšíme !!!!!

Cyklovýlety

Okolí Boskovic mají děti proježděné na kole, poznávají kraj, přírodu, také však samy sebe – vytrvalost i schopnost navzájem si pomáhat a brát ohledy na méně zdatné kamarády.

Chorvatsko 2019

Prázdninový pobyt u moře prožilo o letošních prázdninách 10 dětí, které doprovázely 2 vychovatelky. Pobyt u moře přinesl nezapomenutelné chvíle, zážitky a vzpomínky pro celý život. Rekreace byla hrazena za finanční pomoci HSBc Praha.

Kunčice 2019

Pobyt v Kunčicích poskytuje mnoho zážitků, poznáváme rádi krásnou přírodu a také se dovídáme zajímaví historické informace. Ubytování v Kunčicích poskytuje dětem zdarma každoročně firma KORA- VODOSTAVING, Kunštát na Moravě

Jarní prázdniny 2019

Jarní prázdniny v únoru 2019 prožilo 12 dětí se svými 2 tetami v Novém Jimramově. Sněhová nadílka byla nutným předpokladem k tomu, aby se ze všech stali lyžaři – podařilo se!

Děti byly spokojeny s lyžováním a tety – vychovatelky chválily děti za snahu i pěkné chování.

Pobyt dětí v Novém Jimramově byl částečně hrazen z finančních prostředků, které poskytla firma COLORprofi, spol.s.r.o., Chrudichromská č. 16, Boskovice

Někteří říkají, že prý nic neumíme …

My však víme, že JEDNOU bude vše záležet jen na nás a co si KDO UVAŘÍ, TO SI TAKÉ SNÍ nejen v kuchyni, hlavně v životě.

Vánoce 2018

Naše teta peče léta na Vánoce vánočku – a my s ní a umíme je moc dobré! Celý den se těšíme a nakonec se dočkáme …

Zaměstnanci HSBC bank plc Praha na děti v Dětském domově myslí stále.

V listopadu 2018 uspořádali akci pro chlapce a v březnu 2019 jela do Prahy děvčata. Obě akce se velmi vydařily. Děvčata se vrátila se nezapomenu- telnými zážitky – vyzkoušet si líčení jako manekýnky a být celý den „za hvězdy“ se jen tak někomu nepodaří a k tomu ještě sladké i slané dobroty. Všichni vzpomínají a děkují!!!!

Inspirace v odlišnosti

Projekt Inspirace v odlišnosti, registrační číslo CZ.02.362/0.0./0.0/16 037/0004831 dává dětem mnoho zajímavých podnětů a příležitostí k poznání.

Úklid Moravského krasu

Děti jsou vedeny ke správnému vztahu k přírodě. K pravidelným činnostem patří úklid Moravského krasu v rámci akce Den Země.

Kunčice 2018

Firma KORA – VODOSTAVING s.r.o., Kunštát poskytuje každoročně v měsíci srpnu ubytování v Kunčicích. Závěr prázdnin je pro děti spojený s horským putováním. Už se zase těšíme!!!

Chorvatsko 2018

Pobyt v Chorvatsku v roce 2018 darovala firma Jiří Tetour – VETRA , Liberec. Částečně se na úhradě podílel spolek „ Sám do života“, který podporuje děti z DD Boskovice.