Výchovně vzdělávací činnost

Planetárium

1.5.2019 – zábava i poučení v Planetáriu v Brně.

Arboretum Šmelcovna

Děti jsou pravidelně zvány do Arboreta Šmelcovna v Boskovicích.
30.4.2019 připravili zaměstnanci Arboreta pro všechny příjemné odpoledne.

Den Země 2019

Den Země 2019 proběhl podle našeho plánu. Víme, že se k přírodě musíme chovat slušně a napravujeme bezohlednost jiných nejen u příležitosti Dne Země. Po práci se těšíme na opékání špekáčků – dodržujeme všechna pravidla bezpečného chování v přírodě. V Domě přírody Moravského krasu jsme celodenní akci zakončili.

Nejmilejší koncert

11.dubna 2019 se konalo v Boskovicích regionální kolo Nejmilejšího koncertu, na kterém hrály, zpívaly a tančily děti z dětských domovů pro radost sobě i jiným. Hlavní poslání akce bylo naplněno – děti i dospělí měli radost ze setkání a z nadšení všech účinkujících.

Velikonoce 2019

Velikonoce jsou vhodnou příležitostí pro vzpomínání, předávání dovedností a mezigenerační spolupráci. Děti se vždy na naše přátele z Blanska, kteří na časy kdy byli sami dětmi rádi vzpomínají, vždy těší. Společně prožité chvíle přináší všem radost.

Výstava TITANIC

Výstava TITANIC v Brně přinesla mnohé poučení i zábavu. Naše plavba byla bezpečná a šťastná.

Karnevalové hemžení, převleky a tančení jsou naše oblíbené kratochvíle

Letos jsme měli karnevalové setkání třikrát. V dětském domově jsme si všechno vyzkoušeli. V Brně na Baby party jsme se setkali s dětmi z jiných dětských domovů. Do Rájce – Jestřebí jezdíme každoročně na pozvání paní starostky.

Recitační soutěže

Naše děti rády čtou a recitují – a dokonce pořádají recitační soutěže. Zaslouží si pochvalu !!!!!!!!

Jarní prázdniny 2019

Jarní prázdniny v únoru 2019 prožilo 12 dětí se svými 2 tetami v Novém Jimramově. Sněhová nadílka byla nutným předpokladem k tomu, aby se ze všech stali lyžaři – podařilo se!

Děti byly spokojeny s lyžováním a tety – vychovatelky chválily děti za snahu i pěkné chování.

Pobyt dětí v Novém Jimramově byl částečně hrazen z finančních prostředků, které poskytla firma COLORprofi, spol.s.r.o., Chrudichromská č. 16, Boskovice

Někteří říkají, že prý nic neumíme …

My však víme, že JEDNOU bude vše záležet jen na nás a co si KDO UVAŘÍ, TO SI TAKÉ SNÍ nejen v kuchyni, hlavně v životě.

Vánoce 2018

Naše teta peče léta na Vánoce vánočku – a my s ní a umíme je moc dobré! Celý den se těšíme a nakonec se dočkáme …

Zaměstnanci HSBC bank plc Praha na děti v Dětském domově myslí stále.

V listopadu 2018 uspořádali akci pro chlapce a v březnu 2019 jela do Prahy děvčata. Obě akce se velmi vydařily. Děvčata se vrátila se nezapomenu- telnými zážitky – vyzkoušet si líčení jako manekýnky a být celý den „za hvězdy“ se jen tak někomu nepodaří a k tomu ještě sladké i slané dobroty. Všichni vzpomínají a děkují!!!!

Inspirace v odlišnosti

Projekt Inspirace v odlišnosti, registrační číslo CZ.02.362/0.0./0.0/16 037/0004831 dává dětem mnoho zajímavých podnětů a příležitostí k poznání.

Úklid Moravského krasu

Děti jsou vedeny ke správnému vztahu k přírodě. K pravidelným činnostem patří úklid Moravského krasu v rámci akce Den Země.

Kunčice 2018

Firma KORA – VODOSTAVING s.r.o., Kunštát poskytuje každoročně v měsíci srpnu ubytování v Kunčicích. Závěr prázdnin je pro děti spojený s horským putováním. Už se zase těšíme!!!

Chorvatsko 2018

Pobyt v Chorvatsku v roce 2018 darovala firma Jiří Tetour – VETRA , Liberec. Částečně se na úhradě podílel spolek „ Sám do života“, který podporuje děti z DD Boskovice.